Όροι Χρήσης (Terms of Service)

Με την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους.

Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, σας απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτό το site. Το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Άδεια Χρήσης

Δίδεται η άδεια για την προσωρινή προβολή του υλικού (πληροφορίες ή λογισμικό) στην τοποθεσία του GreenCoffeeMaxExtract.com για προσωπική, μη εμπορική χρήση.

Βάσει της άδειας αυτής δεν επιτρέπεται:

  1. Να τροποποιήσετε ή αντιγράψετε το περιεχόμενο
  2. Να χρησιμοποιήστε το περιεχόμενο για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή (εμπορική ή μη εμπορική)·
  3. Η προσπάθεια απομεταγλώττισης ή η αναστροφή της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού που περιέχεται στην ιστοσελίδα του GreenCoffeeMaxExtract.com.
  4. Να αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιόκτητα συμβολισμούς από τα υλικά
  5. Να μεταφέρετε το περιεχόμενο σε άλλο πρόσωπο ή να «κατοπτρίζετε» το περιεχόμενο σε οποιονδήποτε διακομιστή.

Αυτή η άδεια αίρεται αυτομάτως εάν παραβιάσετε οποιοδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να καταγγελθεί από GreenCoffeeMaxExtract.com ανά πάσα στιγμή.

Κατά την προβολή σας από αυτά τα υλικά για την περάτωση ή τον τερματισμό αυτής της άδειας χρήσης, πρέπει να καταστρέψετε οποιοδήποτε μεταφορτωμένο υλικό που έχετε στην κατοχή σας είτε σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

Αποποίηση Ευθυνών

Τα υλικά στην ιστοσελίδα του GreenCoffeeMaxExtract.com παρέχονται «ως έχουν». Το GreenCoffeeMaxExtract.com δεν παρέχει καμία εγγύηση, εκφρασμένη ή σιωπηρή, και δια του παρόντος αποποιείται και αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή μη παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη παραβίαση των δικαιωμάτων.

Περαιτέρω, το GreenCoffeeMaxExtract.com δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με την ακρίβεια, πιθανόν αποτελέσματα, ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο ή με άλλο τρόπο σχετίζονται με αυτές τις ύλες ή σε οποιεσδήποτε περιοχές που συνδέονται με αυτό το site.

Περιορισμοί

Σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ το GreenCoffeeMaxExtract.com ή οι ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αποζημίωση για απώλεια δεδομένων ή κέρδους, είτε λόγω διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας,) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών στην ιστοσελίδα του GreenCoffeeMaxExtract.com στο διαδίκτυο, ακόμη και αν GreenCoffeeMaxExtract.com ή μια GreenCoffeeMaxExtract.com εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος έχει κοινοποιηθεί προφορικώς ή γραπτώς για την πιθανότητα τέτοιου είδους φθοράς.

Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε έμμεσες εγγυήσεις, ή περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή συμπτωματικές ζημίες, οι περιορισμοί αυτοί να μην ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

Αναθεωρήσεις Και Λάθη

Τα άρθρα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του GreenCoffeeMaxExtract.com θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. GreenCoffeeMaxExtract.com δεν εγγυάται ότι κανένα από τα υλικά στην ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ολοκληρωμένες και πρόσφατες.

Το GreenCoffeeMaxExtract.com μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Σύνδεσμοι (Hyperlinks)

Το GreenCoffeeMaxExtract.com δεν έχει εξετάσει όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται στο Internet site του web και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας συνδεδεμένη ιστοσελίδα.

Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την υποστήριξη από το GreenCoffeeMaxExtract.com του site. Χρήση οποιασδήποτε τέτοιας συνδεδεμένης ιστοσελίδας web γίνεται με την ευθύνη του χρήστη.

Τροποποιήσεις Στους Όρους Χρήσης

Το GreenCoffeeMaxExtract.com μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους χρήσης για την ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύονται από την τότε ισχύουσα έκδοση αυτών των όρων και προϋποθέσεων χρήσης.