Προσωπικά Δεδομένα (Privacy Policy)

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η ιδιωτική ζωή σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Ως εκ τούτου, έχουμε αναπτύξει αυτή την πολιτική για να κατανοήσετε πώς συλλέγουμε,χρησιμοποιήστε, επικοινωνούμε και κάνουμε χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών.

  • Πριν ή κατά τη στιγμή της συλλογής προσωπικών πληροφοριών, εμείς θα προσδιορίσουμε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται.
  • Θα συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά στοιχεία αποκλειστικά με στόχο την εκπλήρωση τους σκοπούς αυτούς που καθορίζεται από εμάς και για άλλους σκοπούς συμβατό, εκτός εάν έχουμε λάβει τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ή όπως απαιτείται από το νόμο.
  • Μόνο θα διατηρήσουμε τα προσωπικά στοιχεία όσο το αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών.
  • Θα συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από νόμιμα και δίκαια μέσα και,κατά περίπτωση, με τη γνώση ή συγκατάθεση του ενδιαφερομένου.
  • Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι συναφή με τους σκοπούς για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, και, στο βαθμό που απαιτείται για τους σκοπούς αυτούς, θα πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα.
  • Θα προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες ασφαλείας λογικές εγγυήσεις κατά απώλειας ή κλοπής, καθώς και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αντιγραφή, χρήση, ή τροποποίηση.
  • Θα κάνουμε άμεσα διαθέσιμη σε πελάτες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και πρακτικές που αφορούν τη διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών.

Είμαστε δεσμευμένοι να ασκούμε την επιχειρηματική μας σύμφωνα με τις αρχές αυτές προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών είναι προστατεύονται και συντηρούνται.